PPI - index cen průmyslových výrobců

Období Prům.
ceny
r/r 
Prům.
ceny
m/m 
Zem.
ceny
r/r 
Zem.
ceny
m/m 
Stavební
ceny
r/r 
Stavební
ceny
m/m 
Ceny
služeb
r/r 
Ceny
služeb
m/m 
Podrobně
Další »
5 / 2021 5.1 % 0.9 % 4.4 % 2.9 % 2.7 % 0.3 % 1.1 % 0.0 % Zpráva
4 / 2021 4.6 % 0.8 % 1.3 % 1.6 % 2.5 % 0.2 % 0.8 % 0.0 % -
2 / 2021 1.4 % 0.7 % -1.6 % 1.7 % 1.8 % 0.1 % 1.4 % 0.7 % Zpráva
1 / 2021 0.0 % 1.3 % -2.8 % 2.2 % 2.3 % 0.1 % 1.9 % -0.7 % Zpráva
12 / 2020 0.0 % 0.2 % -2.7 % 0.0 % 3.0 % 0.0 % 2.1 % -0.1 % Zpráva
11 / 2020 -0.1 % -0.5 % -2.2 % 0.2 % 3.1 % 0.2 % 2.0 % 0.1 % -
10 / 2020 0.3 % 0.4 % -4.3 % -2.3 % 3.1 % 0.2 % 1.9 % 0.2 % -
9 / 2020 -0.4 % 0.2 % -3.5 % 0.8 % 2.8 % 0.3 % 1.7 % 0.8 % -
8 / 2020 -0.5 % -0.3 % -1.9 % -3.8 % 3.4 % 0.2 % 2.1 % 0.4 % Zpráva
7 / 2020 -0.1 % 0.1 % -4.1 % -1.2 % 3.8 % 0.2 % 2.1 % -0.9 % -
6 / 2020 -0.3 % -0.1 % -4.4 % 0.7 % 4.3 % 0.0 % 2.1 % -0.2 % -
5 / 2020 -0.9 % 0.4 % -2.7 % -0.1 % 4.1 % 0.2 % 2.0 % -0.3 % Zpráva
4 / 2020 -0.8 % -0.5 % -2.5 % 0.6 % 4.1 % 0.3 % 2.3 % -0.1 % -
3 / 2020 0.4 % -0.5 % -4.2 % -0.1 % 4.0 % 0.5 % 2.8 % 1.5 % -
2 / 2020 1.4 % -0.7 % -3.8 % 0.5 % 4.4 % 0.4 % 2.4 % 1.2 % Zpráva
11 / 2019 0.9 % -2.0 % -2.1 % -0.1 % 4.7 % 0.2 % 2.2 % 0.0 % -
10 / 2019 0.9 % -0.3 % 0.4 % -1.4 % 4.8 % 0.3 % 2.3 % 0.0 % -
9 / 2019 1.9 % -2.4 % 2.0 % 0.1 % 4.1 % 0.6 % 2.8 % 1.2 % Zpráva
8 / 2019 2.1 % 0.1 % 4.1 % -6.0 % 3.8 % 0.3 % 2.7 % 0.4 % -
7 / 2019 2.1 % -0.1 % 12.1 % -1.5 % 3.9 % 0.2 % 2.5 % -0.9 % Zpráva

16.06.2021 ČR - indexy cen výrobců v květnu až na služby dále rostouMeziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, průmyslových výrobců o 0,9 % a stavebních prací o 0,3 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 5,1 %, stavebních prací o 2,7 % a tržních služeb pro podniky o 1,1 %.


Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,9 %. Vzrostly ceny olejnin o 4,2 %, drůbeže o 3,7 %, jatečných prasat o 2,5 % a obilovin o 2,0 %. Ceny skotu se zvýšily o 0,9 % a mléka o 0,2 %. Klesly ceny brambor, a to o 8,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,9 %. Významně se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků, a to o 3,7 %. Vyšší byly ceny v odvětví chemických látek a výrobků o 6,0 % a v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dřeva, papíru a tisku vzrostly o 1,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 1,1 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,2 %. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 0,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,7 %, za služby v oblasti nemovitostí o 0,6 % a za služby v oblasti pozemní dopravy o 0,5 %. Snížily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,3 %, za informační služby o 1,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.


Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,4 % (v dubnu o 1,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 10,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 12,9 % a olejnin o 10,5 %. Ceny brambor klesly o 31,9 %, ovoce o 11,2 % a zeleniny o 4,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 1,5 %. Klesly ceny jatečných prasat o 17,7 %, vyšší byly ceny vajec o 6,3 % a skotu o 4,4 %. Ceny mléka a drůbeže vzrostly shodně o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 5,1 %, což bylo čtvrté zvýšení v řadě v roce 2021 (v dubnu o 4,6 %). Vzrostly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 43,3 %, z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku o 54,4 %, a to především v důsledku nízké srovnávací základny v květnu 2020. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 10,4 % a ceny dřeva, papíru a tisku o 4,3 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 3,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 7,1 %. Naopak se zvýšily ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 11,2 % a  mlýnských a škrobárenských výrobků o 7,8 %. Snížily se ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů o 4,0 %
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 10,1 % a energií o 9,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,7 % (v dubnu o 2,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 7,8 % (v dubnu o 6,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,1 % (v dubnu o 0,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,7 %, za služby v oblasti programování o 3,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,5 %. Shodně byly vyšší ceny za vydavatelské služby a za poštovní a kurýrní služby, a to o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 5,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v dubnu o 1,0 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně vyšší o 0,9 % (v březnu o 1,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 6,2 %. V Polsku a v Rakousku vzrostly ceny o 1,0 %, v Česku a v Německu o 0,8 % a na Slovensku o 0,4 %. Ceny klesly pouze v Chorvatsku o 0,4 % a ve Francii o 0,3 %.

V dubnu meziročně vzrostly ceny v EU o 7,6 % (v březnu o 4,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 34,1 %. V Polsku byly ceny vyšší o 7,2 %, v Rakousku o 4,9 %, v Česku o 4,6 %, v Německu o 4,4 % a  na Slovensku o 0,8 %. Ceny klesly pouze na Kypru o 2,2 %.


_____________________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 20. 7. 2021

 

Přílohy

 • cipc061621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny výrobců opět významně rostly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 06. 2021 

Ceny výrobců opět významně rostly

Indexy cen výrobců – květen 2021

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, průmyslových výrobců o 0,9 % a stavebních prací o 0,3 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 5,1 %, stavebních prací o 2,7 % a tržních služeb pro podniky o 1,1 %.

 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,9 %. Vzrostly ceny olejnin o 4,2 %, drůbeže o 3,7 %, jatečných prasat o 2,5 % a obilovin o 2,0 %. Ceny skotu se zvýšily o 0,9 % a mléka o 0,2 %. Klesly ceny brambor, a to o 8,3 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,9 %. Významně se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků, a to o 3,7 %. Vyšší byly ceny v odvětví chemických látek a výrobků o 6,0 % a v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dřeva, papíru a tisku vzrostly o 1,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 1,1 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,2 %. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 0,8 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,9 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,7 %, za služby v oblasti nemovitostí o 0,6 % a za služby v oblasti pozemní dopravy o 0,5 %. Snížily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,3 %, za informační služby o 1,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,4 % (v dubnu o 1,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 10,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 12,9 % a olejnin o 10,5 %. Ceny brambor klesly o 31,9 %, ovoce o 11,2 % a zeleniny o 4,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 1,5 %. Klesly ceny jatečných prasat o 17,7 %, vyšší byly ceny vajec o 6,3 % a skotu o 4,4 %. Ceny mléka a drůbeže vzrostly shodně o 2,3 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 5,1 %, což bylo čtvrté zvýšení v řadě v roce 2021 (v dubnu o 4,6 %). Vzrostly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 43,3 %, z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku o 54,4 %, a to především v důsledku nízké srovnávací základny v květnu 2020. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 10,4 % a ceny dřeva, papíru a tisku o 4,3 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 3,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 7,1 %. Naopak se zvýšily ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 11,2 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 7,8 %. Snížily se ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů o 4,0 %

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 10,1 % a energií o 9,9 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,7 % (v dubnu o 2,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 7,8 % (v dubnu o 6,2 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,1 % (v dubnu o 0,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,7 %, za služby v oblasti programování o 3,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,5 %. Shodně byly vyšší ceny za vydavatelské služby a za poštovní a kurýrní služby, a to o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 5,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v dubnu o 1,0 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně vyšší o 0,9 % (v březnu o 1,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 6,2 %. V Polsku a v Rakousku vzrostly ceny o 1,0 %, v Česku a v Německu o 0,8 % a na Slovensku o 0,4 %. Ceny klesly pouze v Chorvatsku o 0,4 % a ve Francii o 0,3 %.

 

V dubnu meziročně vzrostly ceny v EU o 7,6 % (v březnu o 4,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 34,1 %. V Polsku byly ceny vyšší o 7,2 %, v Rakousku o 4,9 %, v Česku o 4,6 %, v Německu o 4,4 % a na Slovensku o 0,8 %. Ceny klesly pouze na Kypru o 2,2 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          20. 7. 2021

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)


Ceny průmyslových výrobců - zpravodajství


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.